Uitgangspunten OZO

 • Snel een beter Zuidoost? Word lid!
 • Smeulende idealen? Word lid!
 • Lokale belangen in de knel? Word lid!
 • Wars van Haagse invloeden? Word lid!
 • Stop op Stopera-oekazes? Word lid!
 • Progressief en pragmatisch? Word lid!
 • Politieke interesse? Word lid!
 • Initiatiefvol? Word lid!
 • Groenliefhebber? Word lid!

 • Progressief en pragmatisch? Word lid!
 • Kritisch vernieuwer? Word lid!
 • Denker en doener? Word lid!
 • Frisse ideeën? Word lid!
 • Energiek en ambitieus? Word lid!
 • In voor een bruisende stad? Word lid!
 • Enthousiast LZO-fan? Word lid!
 • Leefbaarder Zuidoost? Word lid!Onafhankelijke partij ZuidOost (OZO) profileert zich nadrukkelijk als een progressieve lokale politieke partij in het cultuurrijke, dynamische en groene stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Onafhankelijk. Vernieuwend. En vastberaden. Maar zeker ook coöperatief. Niet gedirigeerd door dominerende partijkaders in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Niet gehinderd samen te werken met allerlei sympathiserende stromingen. Met deze formule kan de politieke kracht primair afgestemd worden op de belangen van Zuidoost en haar stadsdeelgenoten in de breedste zin. Dat deze formule uitstekend werkt is inmiddels herhaaldelijk bewezen.

Neem contact met ons op

OZO schuwt scherpe polemieken niet. Integendeel. Een goede discussie is onmisbaar voor een stadsdeel dat het best mogelijke voor haar bewoners nastreeft. Opbouwend discussiëren, want dat hoort bij een partij met initiatieven, ideeën en visies, bij een partij met oplossingen en alternatieven. Het partijprogram, voorgehouden aan de kiezers, dient daarvoor als bron en leidraad. Discussie in alle openheid en met aanscherpende participatie van betrokkenen is een must. Democratie bestaat niet zonder. Het resultaat van de ideeën, de werkwijze en de inzet is onder andere te zien in de lange lijst met aangenomen en ondersteunde moties van de deelraadfractie.

OZO is ambitieus

Al vanaf haar oprichting op 10 okt. 1997. En met succes! Niet alleen maar oppositioneel kritisch zijn, maar ook de positieve kanten van Amsterdam Zuidoost onderstrepen. Want laten we wel wezen, ons fraaie stadsdeel heeft veel potentie en plenty mogelijkheden voor een uitstekende toekomst.
OZO werkt graag samen met bewoners, organisaties, bedrijven en overheid om ons wereldse, groene stadsdeel te verbeteren. Niet via oude paden linksom of rechtsom. Niet met gepolitiseerd zwart-wit in achterhoofden. Amsterdam Zuidoost is het best gebaat met een genuanceerde, pragmatische aanpak opdat haar culturele verscheidenheid zich rijkelijk kan manifesteren!

OZO: NIET VOOR NEGATIVO””S

OZO sympathiseert vanzelfsprekend met ijveraars voor een betere leefbaarheid in brede betekenis op lokaal, nationaal en mondiaal niveau. Zij keert zich nadrukkelijk tegen racisten, nationalisten, privilege-claimers, ””nivea””s”” (””niet-in-voor-en-achtertuin””) en dergelijken. Zij waarschuwt tegen misleidend gebruik van woorden als ””leefbaar””, ””sociaal”” en ””democratisch”” door personen en groeperingen met een daaraan tegengestelde reputatie en/of doelstelling.


OZO: VOLOP LOKALE KRACHT

Onafhankelijke partij ZuidOost (OZO) is een politieke vereniging in Amsterdam Zuidoost, opgericht in 1997 door een aantal actieve stadsdeelgenoten. Bij de verkiezingen in 1998 werden 2 van de 29 zetels in de deelraad veroverd. Eind 2001 sloot een raadslid van een andere partij zich aan. Bij de deelraadsverkiezingen op 6 maart 2002 werden 5 zetels behaald. Er is voor gekozen om in de oppositie te gaan omdat het beoogde meest wenselijke bestuur blijkbaar niet gevormd mocht worden. De deelraadsleden zijn vertegenwoordigd in alle raadscommissies.
OZO is bij de verkiezingen in maart 2006 teruggevallen van 5 (8 met de in dec. 2005 overgestapte raadsleden van GroenLinks, PvdA, en VVD) naar 2 zetels. Ook Amsterdam Zuidoost stemde, meegaand met de landelijke trend, tégen het nationaal regeringsbeleid van CDA, VVD en D66, maar daardoor vóór de PvdA als geheel en daarmee ook vóór het omstreden beleid van de PvdA in Zuidoost. Ook de SP liftte mee in de anti-regeringsstemming. Het CDA zakte van 2 naar 1 zetel. Een viertal kleine partijen in Zuidoost (D66, T21, MuZO en SolZO) werd weggevaagd. De verwachting is dat lokale vraagstukken verder in de knel komen nu de PvdA de absolute meerderheid heeft (17 van de 29 zetels). Desalniettemin zal OZO via de kunst van het overtuigen trachten een constructieve bijdrage te leveren aan een beter Zuidoost. OZO zal waakzaam blijven en haar raadswerk en daadswerk, gesteund door de haar leden en vele sympathisanten, intensief voortzetten.

Neem contact met ons op

OZO heeft reeds vele leden. De kosten voor een lidmaatschap bedragen 26 euro per twaalf maanden. Daarmee steunen leden niet alleen de partij, maar kunnen zij tevens hun visie aan bestuur en deelraadfractie frequent kenbaar maken. Afvaardiging naar bijeenkomsten in en buiten Zuidoost is mogelijk.
OZO wil graag kritische leden hebben die de partij scherp houden, die indien gewenst door bestuur en deelraadfractie te raadplegen zijn via telefoon, fax, email of met een bezoekje op de plaats van ””discussie”” in Zuidoost. Stadsdeelgenoten met bestuurlijke en politieke ambities kunnen hun enthousiasme zeker uitleven bij OZO. De sfeer in bestuur en fractie is uitstekend en de inzet en daarmee het resultaat is navenant.